Centrum Nauki i Techniki EC1

Konstrukcja: Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź – Dawna Pierwsza miejska Elektrociepłownia

Liczba klocków: 791

Wymiary: 18 x 15 x 8 cm

Orientacyjny czas projektowania i budowy: 60 godzin

Opis modelu:

Trudność w zaprojektowaniu modelu polegała na niewielkiej skali, w której musiały zostać odwzorowane wszystkie budynki składające się na „Nową Centralę” Elektrociepłowni EC1, wraz z budynkiem nowym, powstałym podczas rewitalizacji. Obiekty łączą się w różny sposób ze sobą i mimo spójnego stylu, częściowo się różnią.

W modelu wykorzystano dwa kolory klocków – ciemnopomarańczowy do budowy oryginalnych budynków i brązowy, do budynków powstałych podczas przebudowy – podobnie jest w rzeczywistym budynku (wykorzystano dwa odcienie cegieł).

Aby w tak małej skali oddać fasady mające wiele okien (mniejszych niż najmniejszy klocek), zastosowałem kilka tricków: pomarańczowe „grille” na szklanym tle dające wrażenie wąskich okien, budowanie „bokiem” (i to w dwie strony „od środka”), tym samym klocki wydają się węższe, oraz wykorzystałem luki w ściętych płytkach (budynek brązowy – przez co otwory na klocki wyglądają jak okienka).

Warto zwrócić uwagę na ogrody na dachach i „połamany” kształt budynku rozbudowy (brązowy).

Wyzwaniem było także zrobieni chłodni kominowej – ostatecznie tworzą ją przyczepione na sztorc płytki do heksagonalnego klocka. Przy podstawie, grubości nadają niewielkie łuki.

Kominy na kotłowni to szare „lunety”.

Zagospodarowany został także plac między budynkami – w modelu (tak jak na prawdziwym placu) znajdziemy taśmociąg do węgla, system odczyszczania spalin (zrobiony z kielichów i walców) i wycięty z kotła walczak (a co to jest, dowiecie się na miejscu – w Centrum Nauki i Techniki 😉 )

Budynki historyczne, z rozbudową połączone są korytarzami panoramicznymi z przeźroczystych klocków.

Budynek rozdzielni ma wystający łącznik, przez co można połączyć go z modelem EC1 WSCHÓD, tworząc cały kompleks EC1.

Opis budynku:

Łódzka elektrownia, przez pierwsze lata dostarczała prąd dla całej Łodzi i okolic. Kilkukrotnie rozbudowywana, nie nadążała z zapotrzebowaniem rozkwitającego miasta. Podjęto decyzję o znacznej rozbudowie i wybudowaniu „Nowej Centrali” z przyszłościowo zaprojektowanymi kotłami i turbozespołami. Wybudowana w modernistycznym stylu Nowa Centrala, ruszyła pełną parą w 1930 roku. Do 2000 roku wraz z częścią wschodnią, pracowała niestrudzenie dla mieszkańców Łodzi.

W 2000 roku z wielu powodów (głównie przestarzałości) została zamknięta. W następnych latach budynki zostały poddane rewitalizacji i rozbudowie o nowy gmach. Całość mieści dzisiaj największe w Polsce Centrum Nauki i Techniki m. in ze ścieżką zwiedzania „Przetwarzanie Energii”, gdzie można prześledzić jak działała elektrownia – np. paląc w kotle, wchodząc do niego czy oglądając działanie turbozespołu podczas mappingu 3D na oryginalnej turbinie.

Chłodnia kominowa zyskała betonowy szkielet i windę – aktualnie znajduje się na jej szczycie punkt widokowy.

Multimedia: